Invitatie Conferinta Finala CONCORD

INVITAţIE

  

Avem deosebita plăcere de a vă invita miercuri, 4 septembrie 2013, ora 10:30, in cladirea Bibliotecii Universitatii Politehnica, etajul II, la Conferinta finală organizată în cadrul Proiectului POSDRU „Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic” (CONCORD), cu următoarele tematici:

Ø  Proiectul CONCORD - Obiective, Rezultate, Indicatori, Sustenabilitate şi perspective de dezvoltare;

Ø  Valorificarea potenţialului parteneriatelor în formarea continuă- exemple de bune practici;

Ø  Management pentru calitate, calitate pentru performanţă;

Ø  Constatări ale monitorizării cursurilor;

Ø  Platforma e-learning a proiectului CONCORD;

Ø  TIC in IPT pentru învăţare eficientă.

Coordonarea proiectului CONCORD a fost asigurată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic şi partenerul transnaţional MultiMedia SunShine din Anglia.

     Proiectul CONCORD a avut ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar profesional şi tehnic în cadrul unui sistem complex de instruire ce cuprind următoarele domenii de specialitate: ingineria electrică, ingineria energetică, ingineria electronică, automatică, ştiinţa calculatoarelor, ingineria mecanică şi mecatronică, ingineria industrială, ingineria chimică, ingineria materialelor, ingineria mediului şi ingineria transporturilor.

Având în vedere preocupările dumneavostră pentru domeniul proiectului şi importanţa pe care dorim să o acordăm educaţiei în societatea noastră, am fi onoraţi de participarea dumneavoastră la această acţiune.

 

Cu stimă,

 Manager proiect,

Prof. dr. ing. Adrian BADEA

Programul Conferintei poate fi descarcat de aici.

 

Noutăţi


Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DMI 1.3: Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala
Numar contract: POSDRU/87/1.3/S/61397
Beneficiar: Universitatea Politehnica din Bucuresti
Titlul proiectului: "Retea Nationala de Formare CONtinua a CadrelOR Didactice din Invatamantul Preuniversitar Profesional si Tehnic - CONCORD"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro